KORONAVÍRUS

24. 7. 2020

Oznámenie - Közlemény
Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u Vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť?
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
Rozhodnutie - zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach
Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR
Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR - cirkev
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zákaze organizovať hromadné podujatia
Usmernenie hlavného hygienika SR - karanténa
Usmernenie MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu
Uznesenie Vlády SR č. 111 - vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19

 OZNÁMENIE

Vzhľadom na vzniknutú situáciu pri šírení koronavírusu, od 13.03.2020 až do odvolania, sa na obecnom úrade obmedzuje vybavovanie stránok na súrne a neodkladné prípady. 

Žiadame obyvateľov, aby sa na úrad obracali podľa možností len telefonicky alebo písomne - e-mailom, úrad pre osobný styk s verejnosťou bude uzavretý. 

Ďakujeme za pochopenie. 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach
Opatrenie ÚVZ SR - karanténa
Režimové opatrenie HH SR pri ohrození verejného zdravia
Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID-19 - štvrtá aktualizácia z 13.3.2020
Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska
Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Zmena a doplnenie opatrenia Hlavného hygienika SR zo 16.03.2020
Uznesenie Vlády SR k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID-19 - piata aktualizácia
10 odporúčaní keď ste doma - COVID-19
Čo robiť, ak ste chorý - COVID-19
Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19
Pomoc sebe a druhým - COVID-19
Opatrenie ÚVZ SR o povinnosti nosiť rúška na verejnosti
Opatrenie ÚVZ SR o zákaze prevádzok predajní v nedeľu, ktoré mali doteraz výnimku
Opatrenie ÚVZ SR o dočasnom pozastavení poskytovania sociálnych služieb v soc. zariadeniach
Rozhodnutie MŠVVaS SR - prerušenie školského vyučovania v školách a školských zariadeniach
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 - uzatvorenie maloobchodných prevádzok
ZMENA - režimové opatrenia HH SR 24.03.2020
Uznesenie Vlády SR č. 169 z 27.03.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 - šiesta aktualizácia
Pomoc seniorom pri nákupe potravín a hygienických potrieb
Opätovné otvorenie zberného dvora v obci
Odporúčanie karanténnych opatrení pre marginalizované rómske komunity
Povedzme STOP podvodníkom
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3012/2020 z 04.04.2020 - štátna karanténa
Obmedzený pohyb na verejnosti od 08.04.2020 do 13.04.2020
Uznesenie Vlády SR č. 207 z 06.04.2020 - rozšírenie opatrení núdzového stavu
Uznesenie Vlády SR č. 233 zo 16.04.2020 - rozšírenie núdzového stavu
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3170/2020 z 15.04.2020
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020 - nosenie rúšok
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3354/2020 z 20.04.2020 - zasadnutia štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP//3172/2020 z 17.04.2020
Vzor potvrdenia o výkone zamestnania pre cezhraničných pracovníkov
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - siedma aktualizácia
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 - otvorenie prevádzok - režimové opatrenia od 22.04.2020
Odporúčané postupy v prípade osôb s opakovaným pozitívnym laboratórnym výsledkom na COVID-19 v karanténnych zariadeniach
Opatrenie ÚVZ SR - otvorenie prevádzok obchodov - zmena
Usmernenie hlavného hygienuka SR - športoviská
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s operačnými výkonmi COVID-19
Zásady pre ubytovacie zariadenia hotelového typu poskytujúce ubytovanie osôb v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19
Upozornenie z CMRS na možnosť využívania aplikácií pre mobilné telefóny - Zostaň Zdravý
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3353/2020 z 29.04.2020 - štátna karanténa od 1.5.2020
Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania - tlačivo
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3796/2020 - povolenie na výkon bohoslužieb a pod.
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3795/2020 - prevádzky - 2. fáza
Návrh opatrenia na rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest
Odporúčania hlavného hygienika SR - návšteva, sprievod pacienta v zdravotnom zariadení
Opatrenie ÚVZ SR - výnimka pre poradenské centrá, stravovanie, rehabilitácie
Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa platná od 18.05.2020
Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020
Uvoľňovanie opatrení od 20.05.2020
Rozhodnutie - (Ne)Otvorenie školy, materských škôl a školských zariadení
Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa od 20.05.2020
Tlačivo - pendler
Tlačivo - prekročenie hraníc do 24 hodín od 21.05.2020
Opatrenie pre nosenie rúšok
Opatrenie - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest - Umelci
Finálne opatrenia - ruška - platné od 20.05.2020
Návrh opatrení UVZ SR - prevádzky 3. fáza od 20.05.2020
Opatrenia - hromadné podujatia od 20.05.2020
Opatrenia - hromadné podujatia - bohoslužby platné do 06.05.2020
Odporúčania hlavného hygienika SR - návšteva, sprievod pacienta
Rozhodnutie - zákaz návštev nemocníc platné od 07.03.2020
Zabezpečenie ochrany klientov ZSS a personálu ZSS počas pandémie COVID 19
Opatrenie ÚVZ SR - výnimka - poradenské centrá, strava, rehabilitácie - od 12.05.2020
Opatrenie ÚVZ SR - poskytovanie sociálnych služieb platné od 25.03.2020
Krízový plán pre potravinové prevádzky
Opatrenie - výnimka pre stredné školy
Výnimka pre vysoké školy
Opatrenie ÚVZ SR - príprava a výdaj stravy
Usmernenie HH SR s ochorením COVID 19 - siedma aktualizácia
Usmernenie HH SR v súvislosti s operačnými výkonmi - COVID 19
Aktuálne opatrenia ÚVZ SR z 22.05.2020
Aktuálne opatrenia - ekaranténa - od 22.05.2020
Návrh - Chytrá a štátna karanténa - od 22.05.2020
Zmena - chytrá a štátna karanténa - 25.05.2020
Zmena - opatrenia - hranice - 48 hodín - platné od 02.06.2020
Usmernenie pre pracoviská UPR z 27.05.2020
Zmena - opatrenia - prevádzky - výnimky
Opatrenie ÚVZ SR z 28.05.2020 - rúška - zmena
Opatrenie ÚVZ SR z 28.05.2020 - prevádzky, školy - zmena
Leták - návod na používanie rúšok
Leták - sociálny odstup
Čestné prehlásenie - smart karanténa
E karanténa od 02.06.2020
Súhlas - smart karanténa
Opatrenia - aktualizované z webu ÚVZ
Nové opatrenia z webu ÚVZ - uvoľňovanie od 23. týždňa (hranice, rúška, ostatné)
Opatrenie ÚVZ SR - nosenie rúšok od 03.06.2020
Opatrenie ÚVZ SR - otváranie prevádzok - 4. fáza od 03.06.2020
Opatrenia platné od 03.06.2020 z webu ÚVZ SR
Usmernenie - zotavovacie podujatia od 03.06.2020
Opatrenie na zrušenie zákazu návštev od 03.06.2020
Opatrenia z webu - 08.06.2020
Zmena - hranice AU, HU od 05.06.2020
Zmena - hranice ČR od 04.06.2020
Opatrenia z webu platné od 10.06.2020
Opatrenie ÚVZ SR - rúška od 10.06.2020
Opatrenie ÚVZ SR - prevádzky od 10.06.2020
Opatrenie ÚVZ SR - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény od 10.06.2020
Opatrenia z webu platné od 10.06.2020
Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.06.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa
Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení
Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19
Informácie z webu ÚVZ SR z 11.06.2020
Zabezpečenie ochrany klientov ZSS a personálu ZSS po I. vlne pandémie
Usmernenie: catering - COVID19 - aktualizované - jún 2020
Opatrenie - prechod cez hranice - platné od 20.06.2020
Zmeny od 20.06.2020
Všetky platné opatrenia z webu
Finálne opatrenia - rúška, stredné školy - platné od 20.06.2020
Finálne opatrenia - prevádzy a HP - platné od 20.06.2020
Opatrenie ÚVZ SR platné od 01.07.2020
Zmeny pri príchode zo zahraničia, hromadné podujatia a iné
Odporúčanie - ako sa správať na kúpalisku
Usmernenie aktualizované 2.7.2020
Opatrenia platné od 04,07.2020 - rúška
Zmeny - rúška, hromadné podujatia, prírodné umelé kúpaliská
Oznam
Opatrenie ÚVZ SR - zmena prevádzky, hromadné podujatia
Opatrenie ÚVZ SR č. 5455 zo dňa 03.07.2020 - domáca izolácia - rizikové krajiny, platné od 06.07.2020
Opatrenie č. 5761 z 17.07.2020 - hranice
Usmernenia ÚVZ SR - 29. týždeň
Čo robiť po príchode zo zahraničia
Všetky aktuálne opatrenia od 20.07.2020

Rozloha obce: 22,5 km²

Počet obyvateľov: 2273 

Starosta: JUDr. Tibor Fehér

Obecný úrad Nový Život
930 38 Nový Život
okres Dunajská Streda

tel.: +421-31-569 24 73
novyzivot@novyzivot.sk

Náhodná fotka

» celá fotogaléria

Predpoveď počasia