KORONAVÍRUS

1. 4. 2020

Oznámenie - Közlemény
Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u Vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť?
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
Rozhodnutie - zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach
Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR
Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR - cirkev
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zákaze organizovať hromadné podujatia
Usmernenie hlavného hygienika SR - karanténa
Usmernenie MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu
Uznesenie Vlády SR č. 111 - vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19

 OZNÁMENIE

Vzhľadom na vzniknutú situáciu pri šírení koronavírusu, od 13.03.2020 až do odvolania, sa na obecnom úrade obmedzuje vybavovanie stránok na súrne a neodkladné prípady. 

Žiadame obyvateľov, aby sa na úrad obracali podľa možností len telefonicky alebo písomne - e-mailom, úrad pre osobný styk s verejnosťou bude uzavretý. 

Ďakujeme za pochopenie. 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach
Opatrenie ÚVZ SR - karanténa
Režimové opatrenie HH SR pri ohrození verejného zdravia
Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID-19 - štvrtá aktualizácia z 13.3.2020
Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska
Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Zmena a doplnenie opatrenia Hlavného hygienika SR zo 16.03.2020
Uznesenie Vlády SR k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID-19 - piata aktualizácia
10 odporúčaní keď ste doma - COVID-19
Čo robiť, ak ste chorý - COVID-19
Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19
Pomoc sebe a druhým - COVID-19
Opatrenie ÚVZ SR o povinnosti nosiť rúška na verejnosti
Opatrenie ÚVZ SR o zákaze prevádzok predajní v nedeľu, ktoré mali doteraz výnimku
Opatrenie ÚVZ SR o dočasnom pozastavení poskytovania sociálnych služieb v soc. zariadeniach
Rozhodnutie MŠVVaS SR - prerušenie školského vyučovania v školách a školských zariadeniach
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 - uzatvorenie maloobchodných prevádzok
ZMENA - režimové opatrenia HH SR 24.03.2020
Uznesenie Vlády SR č. 169 z 27.03.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 - šiesta aktualizácia
Pomoc seniorom pri nákupe potravín a hygienických potrieb
Opätovné otvorenie zberného dvora v obci
Odporúčanie karanténnych opatrení pre marginalizované rómske komunity
Povedzme STOP podvodníkom

Rozloha obce: 22,5 km²

Počet obyvateľov: 2273 

Starosta: JUDr. Tibor Fehér

Obecný úrad Nový Život
930 38 Nový Život
okres Dunajská Streda

tel.: +421-31-569 24 73
novyzivot@novyzivot.sk

Náhodná fotka

» celá fotogaléria

Predpoveď počasia