Oznamy pre obyvateľov obce

4. 5. 2020

Cestovný poriadok spoločnosti SLOVAK LINES - platný od 10.05.2020
Oznámenie spoločnosti SLOVAK LINES o dočasnom zrušení autobusovej zastávky - Bratislava-Vrakuňa, Píniova ul.
Dobrovoľné darovanie krvi
Oznámenie - MUDr. Katarína Meltsóková
Prerušenie distribúcie elektrickej energie - Oznámenie pre obyvateľov
Informovanie občanov o možnosti odpustenia časti úveru ŠFRB z dôvodu narodenia dieťaťa
Tlačivo žiadosti na ŠFRB o odpustenie časti úveru z dôvodu narodenia dieťaťa
Cestovný poriadok spoločnosti Slovak Lines platný od 09.12.2018
Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných
Vykonávacie rozhodnutie komisie EÚ 2018/1669
Zoznam poverených súkromných veterinárnych lekárov vykonávaním štátnych veterinárnych činností v obciach a mestách okresu Dunajská Streda - AMO - vyšetrovanie a odber vzoriek
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
Oznámenie vlastníkom psov
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Upozornenie pre chovateľov koní
Zrušenie uzávierky cesty I/13 na moste cez Dunaj v Medveďove
Uzávierka cesty I/13 na moste cez Dunaj v Medveďove
Oznámenie o úrade
Popis nakladania s komunálnym odpadom a triedený zber odpadu
Stavebne povolenie - kanalizacia
Výsadba mladých stromčekov - pozvánka na brigádu
Oznámenie o začatí konania - povolenie stavby “Nový Život - kanalizácia“
Oznámenie č. OU-DS-OSZP-2115/000829-012 Sza
Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Odpočet vodomerov

Rozloha obce: 22,5 km²

Počet obyvateľov: 2273 

Starosta: JUDr. Tibor Fehér

Obecný úrad Nový Život
930 38 Nový Život
okres Dunajská Streda

tel.: +421-31-569 24 73
novyzivot@novyzivot.sk

Náhodná fotka

» celá fotogaléria

Predpoveď počasia