Zverejnené zmluvy

3. 8. 2020

 

Dátum zverejnenia Predmet zmluvy/číslo zmluvy   Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Dátum podpisu
08.02.2011 Nájomná zmluva, nebytové priestory   85,- €/mesiac Prenajímateľ: Obec Nový Život Nájomca: Edita Víghová 25.01.2011
08.02.2011 Záložná zmluva, 10 b.j. Vojtechovce 549   110590,- € Záložca: Obec Nový Život Záložný veriteľ: MDV a RR SR, Bratislava 10.01.2011
07.03.2011  Kúpna zmluva, p.č. 11,12,13 k.ú. Malý Máger    2950,- €  Predávajúci: Obec Nový Život Kupujúci: JUDr. Zoroslav Kollár  16.02.2011 
08.03.2011 Zmluva o poskytovaní služieb   307,20 € Obec Nový Život Ing. Emil Jakubík 28.02.2011
08.03.2011 Zmluva o prijatí zákazky o audite   800,- € Obec Nový Život Ing. Zuzana Vincúrová, Phd. 21.02.2011
18.04.2011 Zmluva o dielo č. 04.04.2011   1.650,- € Obec Nový Život Infoservis - Špánik, Galanta 04.04.2011
18.04.2011 Kúpna zmluva, p.č. 173, 174 k.ú. Malý Máger   7.000,- € Obec Nový Život JUDr. Zoroslav Kollár 12.04.2011
18.04.2011  Kúpna zmluva, p.č. 32, 46, 60/3, 64/2, 114/2, 124/1, 127/1 k.ú. Malý Máger    8,030,- €  Obec Nový Život JUDr. Zoroslav Kollár  15.04.2011 
20.04.2011 Nájomná zmluva, parc.č. 163/1, k.ú. Eliášovce   10,- €/10 rokov Obec Nový Život Slovenský rybársky zväz, MO, Dunajská Streda 26.03.2011
29.04.2011 Modifikácia flexibilného účtu     Obec Nový Život VÚB, a.s., Bratislava 28.04.2011
02.05.2011 Kúpna zmluva, parc.č. 116/2, k.ú. Tonkovce   8.991,45 € Obec Nový Život Roland Kása a manž. Klára, r. Kolláthová 27.04.2011
02.05.2011  Sprostredkovateľská zmluva - kultúrny program na Deň dôchodcov    200,- €  Obec Nový Život Juraj Derzsi  28.04.2011 
02.05.2011 Sprostredkovateľská zmluva - hudobná produkcia na Deň dôchodcov   130,- € Obec Nový Život Michal Paskó 28.04.2011
01.08.2011  Sprostredkovateľská zmluva - kultúrny program - Obecný deň 2011    450,- €  Obec Nový Život Juraj Derzsi  15.07.2011 
01.08.2011  Sprostredkovateľská zmluva - hudobná produkcia - Obecný deň 2011    350,- €  Obec Nový Život Imrich Horváth  15.07.2011 
01.08.2011 Sprostredkovateľská zmluva - tanečná produkcia - Obecný deň 2011   100,- € Obec Nový Život Mariana Mészárosová 15.07.2011
01.08.2011  Sprostredkovateľská zmluva - kultúrny program - Obecný deň 2011    100,- €  Obec Nový Život  Judita Keszőczeová 15.07.2011 
01.08.2011 Sprostredkovateľská zmluva - ozvučenie a osvetlenie - Obecný deň 2011   500,- € Obec Nový Život Tibor Nyársik 15.07.2011
01.08.2011 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie   500,- € Obec Nový Život Trnavský samosprávny kraj 18.07.2011
01.08.2011 Zmluva o spolupráci   64,- € Obec Nový Život Datatrade s.r.o., Zlaté Moravce 01.08.2011
14.09.2011 Zmluva o dielo č. 4/09/2011 - obnova prícestnej kaplnky sv. Trojice - Eliášovce   4.060,- €  Obec Nový Život Kazimír Cséfalvay, Veľké Úľany 05.09.2011
26.09.2011  Zmluva o zneškodnení odpadu uložením na skládke odpadov      Obec Nový Život ZOHŽO v OH, Šamorín  08.09.2011 
24.10.2011  Kúpna zmluva so zrušením predkupného práva - parc.č. 117/19, k.ú. Tonkovce    7.854,07 € Obec Nový Život  Takácsová Annamária, Šamorín 21.10.2011
 24.10.2011  Zmluva o pôsobnosti obecnej polície v inej obci     Obec Nový Život  Obec Zlaté Klasy 19.10.2011 
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 153/6, k.ú. Eliášovce     7,42 € Obec Nový Život  Iveta Letuseková, Nový Život 160  03.10.2011
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 153/7, k.ú. Eliášovce    9,12 €   Obec Nový Život Irena Mészárosová, Nový ŽIvot 162   03.10.2011
24.10.2011   Nájomná zmluvy - parc.č. 11/3, k.ú. Eliášovce   10,56 €  Obec Nový Život   Otokar Mezzei, Nový Život 254  03.10.2011
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 301/5, 301/6, k.ú. Eliášovce    6,48 €  Obec Nový Život  Monika Nagyová, Nový Život 107  03.10.2011 
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 153/3, k.ú. Vojtechovce     12,84 € Obec Nový Život  Ladislav Tóth, Nový Život 587  03.10.2011 
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 153/4, k.ú. Vojtechovce     12,82 € Obec Nový Život   Vojtech Cséfalvay, Nový Život 586  03.10.2011
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 228/3, k.ú. Vojtechovce     15,26 € Obec Nový Život   Jozef Klas, Nový Život 606 03.10.2011 
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 337, k.ú. Malý Máger    13,36 €  Obec Nový Život   Jozef Bartaloš, Nový Život 310 03.10.2011 
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 464, 465, k.ú. Malý Máger     20,48 € Obec Nový Život  Imrich Havlik, Nový Život 375  03.10.2011 
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 466, 467, k.ú. Malý Máger    21,14 €   Obec Nový Život Margita Razgyelová, Nový Život 374  03.10.2011 
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 349, k.ú. Malý Máger    12,26 €  Obec Nový Život  Izabela Szabóová, Nový Život 316  03.10.2011 
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 470, 471, k.ú. Malý Máger    21,30 €   Obec Nový Život  Edita Méryová, Blatná na Ostrove 17 03.10.2011 
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 33/5, k.ú. Tonkovce     6,54 € Obec Nový Život  Branislav Kovašič, Bratislava, Na pasekách 14  03.10.2011 
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 33/21, k.ú. Tonkovce     3,94 € Obec Nový Život   Tibor Skuby, Nový Život 667 03.10.2011 
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 33/15, k.ú. Tonkovce     6,68 € Obec Nový Život  Július Mészáros, Nový Život 669  03.10.2011 
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 64, k.ú. Tonkovce     24,58 € Obec Nový Život  Renáta Filová, Nový Život 521  03.10.2011 
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 116/107, 116/108, 116/85, k.ú. Tonkovce    62,40 €  Obec Nový Život  Spoločenstvo vlastníkov bytov, Nový Život 93  03.10.2011 
24.10.2011  Nájomná zmluva - parc.č. 116/109, 116/110, 116/94, k.ú. Tonkovce     46,30 € Obec Nový Život  Spoločenstvo vlastníkov bytov, Nový Život 94  03.10.2011 
7.11.2011 Zmluva o prijatí zákazky o audite   400,- € Obec Nový Život Prof&Partners s.r.o., Bratislava 26.10.2011
7.11.2011 Zmluva o poskytnutí NFP/077/2011-IZ-5.0/V   39429,94 € Obec Nový Život MPSVaR SR, Bratisalva 04.11.2011
 7.11.2011 Darovacia zmluva - osobné motorové vozidlo      Obec Nový Život  JUDr.Zoroslav Kollár, Bratislava  26.10.2011 
7.11.2011  Darovacia zmluva - hotovosť na nákup uniformy + úhrada nákladov na OP      Obec Nový Život  JUDr.Zoroslav Kollár, Bratislava  26.10.2011 
16.11.2011 Kúpna zmluva s predkupným právom - p.č. 117/19 k.ú. Tonkovce   7.854,07 € Obec Nový Život Michaela Blahová, Nový Život 14.11.2011
05.12.2011 Zmluva o poskytovaní služieb   3.900,- € Obec Nový Život RRA ISTER, Dunajská Streda 01.12.2011
 22.12.2011 Zamestnávateľská zmluva    2 % zo mzdy  Obec Nový Život ING Tatry-Sympatia, Bratislava  22.12.2011 
30.12.2011   Zmluva o dielo č. 1158-06-2011-V-01, na dodávku stieraných jemných hrablíc na ČOV   7.999,92 €  Obec Nový Život ECODUC, a.s., Levice  29.12.2011 
30.12.2011  Nájomná zmluva - byt v 10 b.j. Vojtechovce    129,- €/mesiac+ režijné náklady  Obec Nový Život  Irena Szabóová, Nový Život 549 01.12.2011 
30.12.2011  Kolektívna zmluva      Obec Nový Život  ZO SLOVES 15.12.2011 

 

Zmluvy - prvý polrok 2011
Nájomné zmluvy - obecné pozemky
Zmluvy - druhý polrok 2011-1
Zmluvy - druhý polrok 2011-2
Zmluva o poskytovaní služieb - RRA ISTER, Dunajská Streda
Nájomná zmluva - byt v 10 b.j.
Kolektívna zmluva
Zmluvy - január 2012
Zmluvy - február 2012
Zmluvy - marec 2012
Zmluvy - apríl 2012
Zmluvy - máj 2012
Zmluvy - jún 2012
Zmluvy - júl 2012
Zmluvy - august 2012
Zmluvy - september 2012
Zmluvy - október 2012
Zmluvy - december 2012
Zmluvy - január 2013
Zmluvy - február 2013
Zmluvy - marec 2013
Zmluvy - apríl 2013
Zmluvy - máj 2013
Zmluvy - jún 2013
Zmluvy - júl 2013
Zmluvy - august 2013
Zmluvy - september 2013
Zmluvy - október 2013
Zmluvy - november 2013
Zmluvy - november 2013 - nájomné zmluvy 10 b.j.
Zmluvy - december 2013
Zmluvy - január 2014
Zmluvy - marec 2014
Zmluvy - apríl 2014
Zmluvy - máj 2014
Zmluvy - jún 2014
Zmluvy - júl 2014
Zmluvy - august 2014
Zmluvy - september 2014
Zmluvy - október 2014
Zmluvy - november 2014
Zmluvy - december 2014/1
Zmluvy - december 2014/2
Zmluvy - január 2015
Zmluvy - marec 2015
Zmluvy - apríl 2015
Zmluvy - máj 2015
Zmluvy - jún 2015
Zmluvy - júl 2015
Zmluvy - august 2015
Zmluvy - september 2015
Zmluvy - október 2015
Zmluvy - november 2015
Zmluvy - december 2015
Zmluvy - január 2016
Zmluvy - február 2016
Zmluvy - marec 2016
Zmluvy - apríl 2016
Zmluvy - máj 2016
Zmluvy - jún 2016
Zmluvy - júl 2016
Zmluvy - august 2016
Zmluvy - september 2016
Zmluvy - október 2016
Zmluvy - november 2016
Zmluvy - december 2016
Zmluvy - január 2017
Zmluvy - marec 2017
Zmluvy - apríl 2017
Zmluvy - máj 2017
Zmluvy - jún 2017
Zmluvy - júl 2017
Zmluvy - august 2017
Zmluvy - september 2017
Zmluvy - október 2017
Zmluvy - november 2017
Zmluvy - december 2017
Zmluvy - január 2018
Zmluvy - február 2018
Zmluvy - marec 2018
Zmluvy - apríl 2018
Kolektívna zmluva
Zmluvy - máj 2018
Zmluvy - jún 2018
Zmluvy - júl 2018
Zmluvy - august 2018
Zmluva o poskytnutí NFP - Rekonštrukcia budovy obecného úradu
Zmluvy - september 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/H021
Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FC Nový Život
Mandátna zmluva - Office21 s.r.o.
Kúpna zmluva - Nagy Kristián
Kúpna zmluva - Ing. Ján Bognár a manž.
Zmluva o dielo MŠ-Tonkovce
Zmluva o zabezpečení systému kolektívneho-združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na vybudovanie multifunkčného ihriska
Zmluva o dielo - IZO-BAU - Zoltán Faragó
Zmluva o službách - CS Consulting International s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služby - KPSS
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o dielo - Maxnetwork s.r.o.
Nájomná zmluva - Ján Bódis
Zmluva o poskytovaní služieb - E-VO s.r.o.
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Maxnetservices s.r.o.
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu - TextilEco a.s.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete - 12887583
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete - 12887584
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - Marius Pedersen, a.s.
stiahnite si súbor
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9409246835
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9409246839
Zmluva o dielo č. OCU 1/2019 - Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OCU 1/2019 - Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. OCU 1/2019 - Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
Zmluva o dielo č. 24/05/2019 - PARA INVEST s.r.o. - Multifunkčné ihrisko - Nový Život
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. OCU 1/2019 - Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. OCU 1/2019 - Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC341-2017-19/H021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ZM_SEP-IMRK2-2019-002985
Servisná zmluva na plynové kotle - Obecný úrad
Mandátna zmluva - verejné obstarávanie dodávateľa služieb “Vypracovanie energetického certifikátu budovy obecného úradu“
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), zo dňa 01.07.2009
Zmluva č. 143468 08U01 o poskytnutí dotácie - Kanalizácia I. etapa
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FC Nový Život
Zmluva o správe počítačovej siete
Zmluva o dielo - Kanalizácia I. etapa
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 327.01.2020 - Kanalizácia I. etapa
Mandátna zmluva - stavebný dozor - Kanalizácia I. etapa
Zmluva o dielo na vypracovanie Územného plánu obce Nový Život
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 143468 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie zo dňa 19.12.2019
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania - zber a odvoz komunálneho odpadu
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/H021
Úplné znenie poistnej zmluvy č. 3337001880 v zmysle dodatku č. 1
Zmluva o dielo KB - 007/2020 - vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie informačného systému
Zmluva o poskytnutí dotácie z centrálneho krízového fondu TTSK
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva č. 137-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí služieb - zber a preprava odpadu na skládku ZOHŽO v Čukárskej Pake“
Dodatky k zmluvám o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO
Mandátna zmluva - kybernetická bezpečnosť